>>   >> 

מזונות

מזונות בעשירון העליון
גם במקקים של מזונות בעשירון העליון על בית המשפט מוטלת החובה במציאת האיזון הנכון שבין ההכרה ברמת חיים גבוהה ואי לכך הטלת מזונות גבוהים לבין פזרנות לשמה.
מזונות קטינים בנישואים מעורבים
מזונות קטינים בנישואים מעורבים לפי הדין המוסלמי החיוב הוא ייחודי לאב ואין כל חובה על האם להשתתף עם האב בתשלום מזונות ילדים.
צימצום מזונות ומשמורת משותפת
ניתן לצמצם את גובה המזונות במשמורת משותפת. בפסקי הדין בהם נקבע כי יתקיים פטור מדמי המזונות נמצא כי שני ההורים המשמורנים לרוב מרוויחים משכורת זהות.
מגמות חדשות במזונות
לאחרונה ישנם מגמות חדשות במזונות בהן בית המשפט מחייב את האם בהעברת תשלומי מזונות לאב. נראה כי מגמת הפסיקה משתנה לכיוון שוויון מגדרי וכלכלי.
מזונות ילדים בשנות האלפיים
כיצד חלים מזונות ילדים בשנות האלפיים על אם המשתכרת היטב וילדיה במשמורתו המלאה/החלקית של האב אשר מסוגל לספק עבור ילדי הצדדים רמת חיים מינימאלית?
סמכותו של רשם הוצאה לפועל בתיק מזונות קטינים
רשם הוצאה לפועל בתיק מזונות קטינים יכול בכל עת לנקוט באמצעים קבועים או זמניים הנראים לו לשם הבטחת שלומו של קטין, חסוי או פסול דין.
חלוקת רכוש ומזונות אישה בין ידועים בציבור
חלוקת רכוש בין ידועים בציבור ותשלום המזונות שונים באופן מהותי מזוגות שנישאו בבית הדין הרבני. אין חובה על ידוע בציבור לשאת במזונותיה של הידועה בציבור.
מתן צו עיכוב יציאה מן הארץ להבטחת מזונות קטינים
בית המשפט רשאי לתת צו עיכוב יציאה מן הארץ אם שוכנע על בסיס ראיות מהימנות כי קיים חשש סביר שהוא עומד לצאת והדבר יכביד באופן ממשי על קיום ביצוע פסק הדין.
טענת פרעתי בתיק מזונות
טענתפרעת הנה טענת התנגדות לביצועו של חוב בתיק הוצאה לפועל ומשמעותה היא כי החייב נשא בתשלומי חובותיו, בין במישרין ובין בעקיפין.
מזונות ידועה בציבור
בדיני משפחה מופיע הגדרה משפטית למונח ידועים בציבור, שמשליכה על זכויות וחובותיהם של בני זוג הנמצאים תחת הגדרה זו,תשלום המזונות של ידועה בציבור...
כמה משלמים מזונות לילדים
כמה משלמים מזונות לילדים? תשלום המזונות מתחשב בשכרו של האב, בפוטנציאל השכר שלו, ובצרכי הילדים.
מזונות ילדים
תשלום מזונות ילדים מהווה לעיתים את אחת מנקודות הקונפליקט המרכזיות בתהליך גירושין כאשר קיים פער בין דרישת האם ליכולתו הכלכלית של האב.
הגדלת/הקטנת מזונות
בדיוק כמו בתביעה להגדלת מזונות, כך גם בתביעה להקטנת מזונות צריך האב להוכיח שינוי נסיבות מהותי, מאז נחתם הסכם הגירושין, או שניתן פסק דין בעניין המזונות.
גביית מזונות – המדריך המלא
גביית מזונות המדריך המלא: במאמר זה נסקור את כל המושגים בגביית מזונות כגון: הוצאה לפועל, צו מאסר, עיקולים, הגדלת והקטנת מזונות, אי תשלום מזונות.
הסכם חיים משותפים
הסכם חיים משותפים מהווה הצהרה על מערכת יחסים רשמית בין בני זוג והוא מגדיר את השותפות ביניהם. הסכם זוגיות הוא למעשה הסכם לחיים משותפים.
מזונות ילדים אחרי גיל 18
במשך שנים ראתה המדינה בגיל 18 כגיל שבו האחריות החוקית של ההורה פוסקת. לאחרונה חלו תמורות בנושא מזונות ילדים אחרי גיל 18, וכך גם ההתייחסות לדמי המזונות.
גניבת זרע ומזונות
גניבת זרע הוא ביטוי לאקט מיני כאשר הגבר סבור שהאישה נוקטת באמצעי מניעה לכניסה להיריון. המאמר הבא עוסק בשאלה של מחויבות האב לילד שבא כתוצאה מהיריון בלתי רצוי.
צור קשר 03-5049954
שם מלא*
טלפון*
דואר אלקטרוני*
נושא*
הערות