>>   >>   >> 

חלוקת רכוש ובתי דין רבנים

בית הדין הרבני פועל במסגרת מדינת ישראל ומחויב לפעול על-פי חוקיה. יחד עם זאת ישנם כאלה, שמאמינים שבין הדין הרבני ייטיב איתם בנושא הגירושים, המשמורת על הילדים וחלוקת הרכוש, ויש המאמינים, שדווקא בית המשפט לענייני משפחה, הוא המקום, שעדיף להם לנהל בו את התהליך. אגב, האמונה הרווחת היא, שלאשה עדיף קיום ההליך בבית המשפט, ולגבר בבית הדין הרבני.
כיצד מתייחס בית הדין הרבני לחלוקת הרכוש, ומה הם סמכויותיו?

סמכויות בית הדין הרבני

סמכויות בית הדין הרבני בהליך גירושין הן ענייני רכוש, מזונות אישה, משמורת ילדים וחינוכם. זאת כמובן בנוסף לסמכות הבלעדית לעריכת כתובה וסידור גט (פקיעת הנישואין). אגב, גם התרת נישואין אזרחיים נעשית רק באישור בית הדין הרבני.

חלוקת רכוש

חלוקת רכוש ובתי דין רבניםההבדל הגדול בין בית הדין הרבני, לבית המשפט לענייני משפחה הוא, שבית הדין הרבני נוטה לפסוק על-פי הדין הדתי, ואילו בית המשפט לענייני משפחה פוסק על-פי הדין האזרחי. העניין הוא שבית הדין הרבני כפוף לחוק הישראלי, ובכלל זה לחוק יחסי ממון, שקובע, שוויון בחלוקת הרכוש בין בני הזוג (איזון משאבים), אלא אם קיים בין בני הזוג הסכם יחסי ממון.
לטובתו של בית הדין הרבני בא סעיף 8 בחוק יחסי ממון שקובע את הדברים הבאים: 
"ראה בית המשפט או בית הדין נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, רשאי הוא, לבקשת אחד מבני הזוג שהוגשה לאחר פקיעת הנישואין -

אם לא נפסק בדבר יחסי הממון בפסק דין גירושין - לעשות אחת או יותר מאלה:
(1) לקבוע נכסים נוספים על המפורטים בסעיף 5 ששוויים לא יאוזן בין בני הזוג;
(2) לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה מחצה על מחצה, אלא לפי יחס אחר שיקבע;
(3) לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה לפי שוויים בשעת פקיעת הנישואין, אלא לפי שוויים במועד מוקדם יותר שיקבע;
(4) לקבוע שאיזון המשאבים לא יתייחס לנכסים שהיו לבני הזוג בזמן פקיעת הנישואין אלא לנכסים שהיו להם במועד מוקדם יותר שיקבע."
סעיף 8 מעניק לבית הדין הרבני גמישות מסוימת, שמאפשרת לשלב בין חוק יחסי ממון לבין הדין הדתי. 
כמובן, שהנימוקים של בית הדין הרבני בפסיקותיו, צריכים לעמוד במבחן בג"צ. 

איזון משאבים

חוק יחסי ממון קובע, שבין בני הזוג יש לערוך איזון משאבים, במסגרת הליך הגירושין. איזון המשאבים נעשה עם פקיעת הנישואין, פרט למקרים חריגים. באיזון המשאבים נכלל רכוש הרשום על שם בני הזוג, ורכוש שנצבר במהלך הנישואין, אך רשום על-שם אחד מבני הזוג בלבד. בתי הדין הרבניים אינם נוטים לכלול את הזכויות הסוציאליות והרכוש, שרשום על-שם אחד מבני הזוג באיזון המשאבים.

הסכם ממון

במידה ובין בני הזוג קיים הסכם ממון, הרי שבית הדין הרבני, כמו גם בית המשפט מחויבים לו. הסכם הממון קודם לחוק יחסי ממון, או כל פסיקה אחרת שקיימת בנושא.

כתובה וגירושין

הכתובה הינה מסמך משפטי, שבו הבעל מתחייב לדאוג לאישה לאחר מותו, או במקרה של גירושין. אישה יכולה לתבוע את כתובתה בבית הדין הרבני במקרה גירושין. במקרה והיא תובעת את עזבונו של בעלה, היא רשאית להגיש את התביעה גם בבית המשפט לענייני משפחה. במרבית מקרי הגירושין האישה מוותרת על כתובתה במסגרת הסכם הגירושין. או בתהליך גירושין, שנערך בבית המשפט. במקרים של אישה מורדת, או אישה שבגדה בבעלה, או אישה שהסתירה מבעלה מחלה, תישלל ממנה כתובתה.

הסכם גירושין

זוגות רבים, שנישואיהם הגיעו לקיצם, מעדיפים להגיע להסכם גירושין מבלי להיכנס למאבקים משפטיים. הסכם גירושין, מומלץ לעשות אצל עורך דין, שמתמחה בגירושין, בגלל הסוגיות השונות ותרחישים עתידיים, שבני הזוג אינם מודעים להם. עורך דין גירושין וחלוקת רכוש מומלץ לאנשים, שעומדים בפני גירושין לפנות לעורך דין בנושא חלוקת הרכוש. עורך הדין ינחה אותם מראש מה נחשב לרכוש משותף ובר איזון, ואיזה רכוש אינו בר איזון. כמו-כן, הוא ינחה אותם לאסוף עדויות ולערוך מעקב בסיסי, כדי למנוע הברחת רכוש. לקראת הפגישה עם עורך הדין רצוי לאסוף ולהביא את כל המסמכים הקשורים לרכוש שנצבר בזמן הנישואים, ולרכוש שהיה בידי כל אחד מהם טרם הנישואין. רק לאחר בחינת כל הנתונים, יוכל עורך הדין לתת ייעוץ ולהנחות את הלקוח באופן הנכון לו ביותר.

 
צור קשר 03-5049954
שם מלא*
טלפון*
דואר אלקטרוני*
נושא*
הערות